آرشیو برچسب

باشگاه رانندگان اسنپ

برگزاری آزمون روان‌شناسی برای رانندگان اسنپ

باشگاه رانندگان اسنپ با همکاری متخصصان روان‌شناسی اسنپ دکتر، با هدف توانمندسازی روان‌شناختی و ارتقای سلامت روان کاربران راننده اسنپ، آزمون روان‌شناسی ویژه کاربر راننده با عنوان «آزمون ارزیابی عملکرد» طراحی و برگزار کرد.