بانک مرکزی فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را منتشر کرد

بانک مرکزی در نهایت فهرست بدهکاران بزرگ بانکی بانک‌های دولتی و خصوصی را با جزییات بیشتری مانند مبلغ بدهکاری منتشر کرد.

بانک مرکزی در نهایت فهرست بدهکاران بزرگ بانکی بانک‌های دولتی و خصوصی را با جزییات بیشتری مانند مبلغ بدهکاری منتشر کرد. در بیانیه بانک مرکزی مربوط به انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی آمده است:

در راستای اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر می‌شود.

بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً باید در تیر ماه سال جاری منتشر گردد لکن به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ این امر از ماه جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است اطلاعات مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و پیگیری است… تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود.

در راستای اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر می‌شود.

بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً باید در تیر ماه سال جاری منتشر گردد لکن به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ این امر از ماه جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

بانک مرکزی فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را منتشر کرد

لازم به ذکر است اطلاعات مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و پیگیری است… تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود.

لازم به ذکر است که پیش از این فهرست بدهکاران بزرگ بانکی برخی از بانک ها به صورت کلی و بدون پرداخت به جزییاتی مانند نام اشخاص و مبلغ بدهی بانکی منتشر شده بود که با انتقاداتی روبرو شد.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرده بود تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند. وی از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته بود تا برای اطلاع عموم، مشخصات تسهیلات گیرندگان، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.

فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به تفکیک ۱۴ بانک دولتی و خصوصی به شرح زیر است:

 

 

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.