افتتاح سامانه سنا؛ سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات

سامانه سنا (سامانه نظارت الکترونیک) دیوان محاسبات کشور با حضور رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس دیوان محاسبات افتتاح شد.

سامانه نظارت الکترونیک (سامانه سنا) دیوان محاسبات کشور با حضور رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس دیوان محاسبات افتتاح شد.

به گزارش فاواپرس، سامانه نظارت الکترونیک (سنا) به منظور بهبود نظام مدیریت کشور به ویژه در حوزه مصرف منابع و بودجه ملی و پاسداری از بیت‌المال از سال 1390 در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت.فاواپرس / افتتاح سامانه سنا؛ سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات / مهرداد بذرپاش
مهرداد بذرپاش در مراسم افتتاح سامانه سنا؛ سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور

به گفته مسوولان دیوان محاسبات این طرح یکی از بزرگترین طرح‌های تحولی سیستمی و مبتنی بر فناروی اطلاعات و ارتباطات در کشور است که موجب تاثیر معنادار در نظام اداره امور جرایی کشور و نحوه مصرف و هزینه‌سازی منابع مالی بخش عمومی می‌شود.

مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات، زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات، عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی، رجایی رییس کمیسیون کشاورزی به همراه علیرضا منادی سفیدان، احمد توکلی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا اسداللهی، عبدالله‌زاده، حسین مظفر، حسن‌پور و برخی دیگر از نمایندگان مجلس در زمان افتتاح سامانه نظارت الکترونیک (سنا) در این مراسم حضور داشتند.

  

پیام بگذارید