مجری اخراجی خطاب به شهربانو منصوریان: علیرضا دبیر ماله‌کش زیاد دارد

واکنش مجتبی پوربخش مجری اخراجی تلویزیون به ویدیو حمایت شهربانو منصوریان از نماز خواندن علیرضا دبیر واکنش نشان داد.

فاواپرس: واکنش مجتبی پوربخش به ویدئو حمایت شهربانو منصوریان از نماز خواندن علیرضا دبیر: شما باید از زنان حمایت می‌کردی، علیرضا دبیر ماله‌کش زیاد دارد. فاواپرس / واکنش مجتبی پوربخش به ویدیو حمایت شهربانو منصوریان از نماز خواندن علیرضا دبیر

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟