شورای رقابت راه‌اندازی سوییچ بیمه مرکزی را رویه ضد رقابتی ندانست

در رای شورای رقابت تاکید شده بیمه مرکزی به‌ عنوان مرجع ناظر حوزه بیمه، وظیفه تنظیم‌گری و نظارت را بر عهده خواهد داشت و راه‌اندازی سوییچ آمیتیس بدل به فعالیت اقتصادی نخواهد شد.

فاواپرس: شورای رقابت به راه‌اندازی سوییچ بیمه مرکزی (آمیتیس) رای داد و شکایت سه شرکت کارگزاری آنلاین بیمه را مبنی بر اتخاذ رویه ضدرقابتی از طرف بیمه مرکزی رد کرد. بر این اساس، سوییچ آمیتیس به‌ عنوان شبکه ارتباطی‌ بین‌ بیمه‌ مرکزی‌، شرکت‌های‌ بیمه‌، کارگزاران‌ برخط‌ و شرکت‌های‌ خارج‌ از صنعت‌ بیمه‌ خواهد بود و سرویس‌های API باید به سوییچ بیمه مرکزی متصل شوند. در رای شورای رقابت تاکید شده بیمه مرکزی به‌ عنوان مرجع ناظر حوزه بیمه، وظیفه تنظیم‌گری و نظارت را بر عهده خواهد داشت و راه‌اندازی سوییچ آمیتیس بدل به فعالیت اقتصادی نخواهد شد.

شورای رقابت در پی شکایت سه شرکت تجارت الکترونیکی «سرمایه‌سازان کامیاب امین»، «نوین نار» و «آریاپرداز رایکا» در تیرماه سال گذشته از بیمه مرکزی با موضوع ایجاد انحصار و ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی در راه‌اندازی سوییچ بیمه مرکزی، به نفع بیمه مرکزی رای داد.

رای شورای رقابت اگرچه در ۵ اردیبهشت صادر شده تاکنون واکنشی در پی نداشته است. رای شورای رقابت به طور مشخص «در خصوص شکایات شرکت‌های تجارت الکترونیکی نوین نار، سرمایه‌سازان کامیاب امین و آریا پرداز رایکا، از بیمه مرکزی با شکواییه شماره ثبتی ۴۹۲-۱۷/۰۱/۴۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ مبنی بر ایجاد انحصار و ارتکاب رویه های ضدرقابتی از طریق الزام استارت‌آپ‌های بیمه‌ای به انجام فعالیت‌ها منحصراً با واسطه شرکت وابسته به بیمه مرکزی (راهبرد نگار آمیتیس)» است.
در رای شورای رقابت سوییچ آمیتیس به عنوان شبکه ارتباطی بین عناصر اکوسیستم بیمه کشور شناخته شده است. در این رای آمده است: «بنا به بررسی‌ها و تحقیقات به عمل آمده پیرامون شکایت شکات از راه‌اندازی سوییچ بیمه مرکزی، نقش شرکت پیمانکار محدود به ایجاد شبکه ارتباطی‌ بین‌ بیمه‌ مرکزی‌، شرکت‌های‌ بیمه‌، کارگزاران‌ برخط‌ و شرکت‌های‌ خارج‌ از صنعت‌ بیمه‌ خواهد بود و مداخله‌ای در‌ فعالیت‌های‌ بیمه‌ای‌ مربوط‌ به سایرین نداشته و به رقیب آنها یا فعال اقتصادی که عملیات بیمه‌ای مشابهی را انجام خواهد داد مبدل نخواهد گردید.»

شورای رقابت تصمیم بیمه مرکزی را در راه‌اندازی سوییچ آمیتیس در دایره نظارت و تنظیم‌گری این نهاد مرجع دانسته است. در این رای ذکر شده است: «در سامانه سوییچ بیمه‌ای صدور بیمه‌نامه‌ و دریافت‌ حق‌ بیمه‌ ‌توسط‌ شرکت‌های‌ بیمه‌ای‌ یا نمایندگی‌های‌ آنها انجام‌ گرفته و بازاریابی‌ و فروش‌ برخط‌ بیمه‌نامه‌ برای‌ شرکت های بیمه‌گر‌ یا نمایندگان‌ آنها توسط‌ کارگزاران‌ برخط‌ صورت‌ می‌گیرد و بیمه مرکزی به عنوان مرجع ناظر حوزه بیمه، تنظیم‌گری و نظارت‌ را برعهده‌ داشته و لذا اقدامات آن در تشکیل و راه‌اندازی سوییچ ارتباط ماهیتی و ملازمه ای با عملیات بیمه گری و صدور بیمه نامه ندارد.»

استناد شورای رقابت در رای خود به قانون تاسیس بیمه مرکزی بوده است. بر استناد قانونی شورای رقابت بدین شکل تاکید شده است: «اقدام بیمه‌ مرکزی‌ در اجرای سامانه‌ سوییچ‌ بیمه‌ای‌ برای‌ نظارت‌ بر عملیات و فعالیت‌های‌ بیمه‌‌ای از طریق ایجاد شبکه ارتباطی بین‌ بیمه‌ مرکزی‌، شرکت‌های‌ بیمه‌ و کارگزاران‌ رسمی‌ برخط‌ بیمه‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ در این خصوص با هدف‌ تنظیم‌ و نظارت بر این بخش در راستای عمل به وظایف و اختیارات نهاد ناظر وفق قانون‌ تاسیس‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ و بیمه‌گری‌ (مصوب‌ ۱۳۰۵) و آیین‌نامه‌های مربوط (آیین‌نامه‌ کارگزاری‌ رسمی‌ بیمه‌ مستقیم‌، شماره‌ ٢/٩٢ مصوب شورای عالی بیمه) ارزیابی می‌شود.»

در ادامه رای شورا الزام ارتباط سرویس‌های API با سوییچ بیمه مرکزی از سوی کارگزاری‌های آنلاین بیمه قانونی تلقی شده است. در شرح قانونی بودن این الزام آمده است: «روش فروش بیمه‌نامه به صورت‌ برخط‌، بازاریابی‌ را کارگزاران‌ آنلاین‌ انجام‌ داده و ارتباط‌ بین‌ این‌ کارگزاران‌ با شرکت‌های‌ بیمه‌ از طریق‌ سوییچ‌ بیمه‌ و سرویس‌های‌ API صورت‌ می‌گیرد.

در مورد فعالیت شکات در فروش‌ آنلاین‌ که کارگزاران‌ برخط‌ از طریق‌ سوییچ‌ بیمه‌ از سرویس‌های‌ فروش‌ بیمه‌ شرکت‌های‌ بیمه‌ استفاده‌ می‌کنند، الزام‌ بیمه‌ مرکزی به‌ ارتباط‌ سرویس‌های‌ API از طریق‌ سوییچ‌ بیمه‌‌ای و‌ در اجرای صلاحیت‌های نظارتی خود‌ که تبادل اطلاعات را بر بستر واحدی امکان‌پذیر نموده و تمامی شرکت‌ها و فعالان بیمه‌ای فعالیت‌های خود را از طریق این سامانه انجام می‌دهند، برابر با انحصار و ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی تشخیص نمی‌گردد. ضمن اینکه سامانه‌ سوییچ‌ بیمه‌‌ای این امکان را برای شرکت‌هایی که درصدد ورود به این بازار و انجام انواع فعالیت‌های بیمه‌‎ای هستند فراهم می‌نمایند تا بدون تشریفات و هزینه‌های کلان بتوانند به سامانه مذکور و بازار عملیات بیمه‌ای دسترسی یابند.»

همچنین شورای رقابت درباره ادعای شکات مبنی بر منع بیمه مرکزی از هرگونه‌ ارتباط‌ مستقیم‌ با شرکت‌های‌ بیمه‌ و نمایندگان‌ آنها اعلام کرده است: «کارگزار برخط‌ می‌بایست صرفاً‌ قابلیت‌ مقایسه‌ و ارائه‌ مشاوره‌ آنلاین‌ در خصوص‌ نرخ‌ و شرایط‌ خدمات‌ بیمه‌ به‌ متقاضی‌ خدمات‌ بیمه‌ای‌ را فراهم‌ نماید (ماده ۲۲ آیین نامه)؛ شکات (کارگزاران آنلاین) صادرکننده بیمه نامه تلقی نمی‌شوند و فروشندگان کماکان شرکت‌های بیمه‌گر و نمایندگان آنها هستند. همچنین فرایند استعلام‌ نرخ‌ بیمه‌ و خدمات‌ بیمه‌ای‌ و بازاریابی‌ و فروش‌ بیمه‌نامه، امکان برقراری ارتباط و انجام‌ فعالیت‌ها‌ از طریق‌ سامانه‌ سوییچ‌ بیمه‌ مرکزی‌ برای ایشان امکان‌پذیر خواهد بود.»

از طرفی شورا در مورد ادعای شکات مبنی بر «احتمال ورود شرکت راهبرد نگار آمیتیس به حوزه بازاریابی و انجام فعالیت‌‍‌های کارگزاری رسمی» اعلام کرده است: «با توجه به اینکه این ادعا نیز منجز نبوده و به احتمالی در آینده معطوف است، وفق ضوابط دادرسی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارند.»

شورای رقابت ادعای شکات مبنی‌ بر «ایجاد انحصار نهاد ناظر به‌ دلیل‌ الزام‌ شرکت‌های‌ استارت‌آپ‌ بیمه‌ای‌ به‌ انجام‌ فعالیت‌ منحصراً از طریق‌ شرکت‌ راهبرد نگار آمیتیس‌»، را با‌ بندهای‌ «۴» ، «۵» و «۷» ماده‌ (۴۴) و جزء‌ «ط‌» و جزء «ی‌» از ماده‌ (۴۵) قانون‌ اجرای‌ سیاست‌ کلی‌ اصل‌ (۴۴) قانون‌ اساسی رد کرده است. استدلال شورا به این ترتیب است: «نظر به اینکه بیمه مرکزی در بازار فعالیت‌های بیمه‌ای و عملیات بیمه‌گری به عنوان فعال اقتصادی ذی‌نفع دخالت و مشارکت ندارد و بنگاه فعال در بازار و رقیب شرکت‌های بیمه‌گر و کارگزاران آنلاین محسوب نمی‌شود و اقدام به عرضه خدمات، صدور بیمه نامه یا بازاریابی نمی‌کند، لذا نقض ممنوعیت‌های ضد رقابتی موضوع مواد اشعاری موضوعاً منتفی است.»

همچنین در رای شورا درباره نحوه انتخاب شرکت راهبرد نگار آمیتیس به عنوان مجری سوییچ بیمه‌ای آمده است: «سامانه سنهاب بیمه مرکزی به اذعان نهادهای امنیتی یکی از سامانه‌های با اهمیت بالا و حساس کشور محسوب می‌شود و اطلاعات موجود در آن بایستی به طور ویژه صیانت گردد که این امر به کرات توسط نهادهای امنیتی و ستاد پدافند عامل به مسئولین بیمه مرکزی در ادوار مختلف گوشزد گردیده است؛ لذا طراحی و نگهداری سیستم سوییچ را به شرکت راهبرد نگار آمیتیس برون سپاری نموده است.»

در رای شورای رقابت بر امکان تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع تاکید شده است.

 

 

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟