ارزش تراکنش‌های پرداخت الکترونیک سداد به بیش از 1100 همت رسید

بررسی گزارش‌های ماهانه شاپرک نشان می‌دهد که جمع کل تراکنش‌های شرکت پرداخت الکترونیک سداد در دوره 12 ماهه سال 1401 بالغ بر 1،102 همت بوده است.

فاواپرس: بررسی گزارش‌های ماهانه شاپرک نشان می‌دهد که جمع کل تراکنش‌های شرکت پرداخت الکترونیک سداد در دوره 12 ماهه سال 1401 بالغ بر 1،102 همت بوده است. سرانه ماهانه تراکنش های این شرکت 306 میلیون عدد تراکنش به ارزش 92 همت است و سرانه روزانه تراکنش های آن به 10 میلیون عدد به ارزش 3 همت رسیده است.

از 1،102 همت تراکنشی که توسط این شرکت انجام شده 83 درصد معادل بیش از 910،7 همت از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی انجام شده و مابقی آن معادل 192 همت به تراکنش هایی که از طریق ابزار پذیرش اینترنتی انجام شد، اختصاص داشت.

سهم ابزار پذیرش موبایلی از مجموع تراکنش های شرکت سداد در سال 1401 فقط 28،6 میلیارد تومان شد.

سرانه ماهانه ابزارها

729،433 تراکنش کارتخوان فروشگاهی به ارزش 75،9 همت، 39،375 تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی به ارزش 16 همت و 263 تراکنش ابزار پذیرش موبایلی به ارزش 2،3 میلیارد تومان

سرانه روزانه ابزارها

24،314 تراکنش کارتخوان فروشگاهی به ارزش 2،5 همت، 1،313 تراکنش ابزار پذیرش موبایلی به ارزش نیم همت و 9 تراکنش ابزار پذیرش موبایلی به ارزش 78،5 میلیون تومان

فاواپرس / ارزش تراکنش‌های پرداخت الکترونیک سداد به بیش از 1100 همت رسید

سرانه مبلغ به ازای هر تراکنش

در سال 1401 به طور متوسط ارزش هر تراکنشی که از طریق شرکت پرداخت الکترونیک سداد انجام شد 299،530 تومان بود.

بررسی سهم شرکت پرداخت الکترونیک سداد از کل مبلغ تراکنش های هر یک از ابزارها نشان می دهد که در سال 1401 سهم بازار این شرکت از کل مبلغ تراکنش های کارتخوان فروشگاهی 11 درصد، از کل مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی 15 درصد و از ابزار پذیرش موبایلی 1 درصد بود.

سهم بازار این شرکت از کل مبلغ تراکنش های هر یک از سه نوع ابزار پذیرش در ماه های مختلف سال 1401 تغییرات قابل توجهی نداشت و در بخش ابزار پذیرش اینترنتی نسبت به دو نوع ابزار دیگر دستخوش بیشترین تغییرات شد.

به طوری که سهم بازار این شرکت از کل مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی از 12،34 درصد در فروردین ماه به 13،5 درصد در اسفند ماه ارتقا یافت.

البته در میانه سال سهم بازار این شرکت از این نوع ابزار حتی به بالای 17 درصد هم رسیده بود اما در ماه های پایانی مجددا روند نزولی به خود گرفت.

 

 

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.