آرشیو برچسب

آوندکارت

آوندکارت، راهکار مدرن پرداخت الکترونیک پاسارگاد

یکی از روش‌های ارائه خدمات رفاهی کارکنان در شرکت‌ها، بهره بردن از کارت‌های چندمنظوره است. کارت‌های چندمنظوره از زمانی که بر مبنای کارت‌های هوشمند طراحی شدند، تبدیل به ابزارهایی پرکاربرد می‌شوند و در زمینه ارایه خدمات رفاهی مورد استفاده قرار…

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟