آرشیو برچسب

اسنپ دکتر

برگزاری آزمون روان‌شناسی برای رانندگان اسنپ

باشگاه رانندگان اسنپ با همکاری متخصصان روان‌شناسی اسنپ دکتر، با هدف توانمندسازی روان‌شناختی و ارتقای سلامت روان کاربران راننده اسنپ، آزمون روان‌شناسی ویژه کاربر راننده با عنوان «آزمون ارزیابی عملکرد» طراحی و برگزار کرد.

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟