آرشیو برچسب

باج افزار

تحلیل تهدید باج‌افزاری RansomExx

در این گزارش به بررسی و تحلیل باج‌افزار RansomExx در سطوح مختلف پرداخته شده است. خانواده باج‌افزاری RansomExx که تحت عناوین DEFRAY۷۷۷ و Ransom X نیز شناخته می‌شود، به صورت یک Payload کاملا مستقر در حافظه اجرا می‌شود (مکانیزم Fileless).

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟