آرشیو برچسب

بازار تهران

پادشاهی در تهران که قبرش رو به قبله نیست

لطفعلی خان زند علاقه زیادی هم به عمران و آبادانی کشور داشت. به عنوان مثال، ۳ جاده شوسه بین شیراز و بوشهر، شیراز و بندرعباس و شیراز و بندرلنگه ساخت و می‌خواست سدی روی رودخانه مُند بسازد تا زمین‌های اطراف آبیاری شوند.

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟