آرشیو برچسب

بیماری ام اس

کشف علت واقعی بیماری ام اس

چندین شرکت در حال حاضر روی ساخت واکسن اپشتین بار کار می‌کنند از جمله مدرنا که از فناوری مشابهی استفاده می‌کند که برای توسعه سریع واکسن کووید آن را به کار برده بود. با این وجود، واکسن‌ها باید اطمینان ایجاد کنند که سیستم ایمنی را تحریک…

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟