ال جی

جایزه ملی تعالی سازمانی

همراه اول برنده سطح تندیس جایزه ملی تعالی سازمانی سال ۹۹

همراه اول در نخستین حضور خود موفق به کسب تندیس جایزه ملی…

فاواپرس فاواپرس