ال جی

جولیان آسانژ

استرداد جولیان آسانژ به آمریکا تایید شد

پریتی پتل، وزیر کشور انگلیس درخواست استرداد جولیان آسانژ یکی از بنیان‌گذاران…

فاواپرس فاواپرس