ال جی

خانه سینما

انحصار صداوسیما، پایان نمایش خانگی؟

سینماگران می‌گویند نظارت و تنظیم‌گری صداوسیما برای VODها به معنی پایان نمایش…

فاواپرس فاواپرس