آرشیو برچسب

خانه نوآوری

بازار فناوری ایران در سوریه تثبیت می شود/ تاسیس خانه‌های نوآوری

همکاری فن‌آورانه ایران و سوریه درحوزه‌هایی چون زیست فناوری، ICT، تجهیزات آزمایشگاهی، دانشگاهی و بیمارستانی، آموزشی و توانبخشی پزشکی و کشاورزی در جهت گسترش دیپلماسی علم و فناوری توسعه می‌یابد.