آرشیو برچسب

دستیار صوتی

«گفتا» دستیار صوتی محاوره‌ای زبان فارسی به بازار عرضه شد

گفتا به عنوان نخستین پیکره‌ی گفت‌وگوی روزمره و محاوره فارسی زبان یا دستیار صوتی فارسی توسط شرکتی ایرانی برای مدیریت ارتباط با مشتری، دستیارهای صوتی و محاوره‌سازی سامانه‌های تبدیل گفتار به متن به تولید رسید.

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟