تصویر تبلیغ

رامسین کبریتی

رامسین کبریتی برادر این ستاره سینمای قبل انقلاب است

رامسین کبریتی متولد ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ در شهر تهران می باشد…

فاواپرس فاواپرس