ال جی

روحانی

این بازیگر معروف، فامیل حسن روحانی است؟

امید روحانی بازیگر معروف می‌گوید با حسن روحانی «رییس جمهور سابق» نسبتی…

فاواپرس فاواپرس

دادستانی کل کشور: دولت روحانی دل به فیلترینگ نمی‌داد

دادستان کل کشور ۱۳ آذر در مراسم روز دانشجو با اشاره به…

فاواپرس فاواپرس