آرشیو برچسب

زناشویی

آیا ازدواج با مخالف سیاسی کار درستی است؟

آیا می توانید با کسی وارد رابطه شوید که دیدگاه های سیاسی کاملا متفاوتی دارد؟ همسرم تفکرات سیاسی کاملا متفاوتی از من دارد، آیا چنین رابطه ای سرانجام خوبی خواهد داشت؟ اصلا دلیلی وجود دارد که با کسی دارای تفکرات سیاسی کاملا متفاوت رابطه داشت؟

از جدایی عاطفی مردان بیشتر آسیب می بینند یا زنان؟

هیچ کس دوست ندارد در یک رابطه عاطفی دور انداخته شود. پایان یک رابطه عاطفی برای هر دو طرف دشوار است و در این میان یک مطالعه جدید توسط تیمی در دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان می‌‌دهد که مهمترین موضوع پس از جدایی عاطفی، یافتن حمایت است.

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟