تصویر تبلیغ

سامانه بام

علیرضا ماهیار از راه‌اندازی قلک در بام خبر داد

قلک، یکی از قابلیت‌های جدید بام برای کاربران اندروید است. این خدمت…

فاواپرس فاواپرس

از نسل جدید سامانه بام رونمایی شد

از نسل جدید سامانه بام رونمایی شد و از این به بعد…

فاواپرس فاواپرس