تصویر تبلیغ

سعید ابوطالب

همه چیز درباره مسابقه ارتش سری و روش شرکت در آن

خالق ریالیتی شوهای «رالی ایرانی»، «شام ایرانی»، «شب های مافیا» و «پدرخوانده»،…

فاواپرس فاواپرس

ورود «ارتش سری» به شبکه نمایش خانگی با حمایت «۰۹۰۰»

ارتش سری، جدیدترین محصول شبکه نمایش خانگی که در قالب «ریالیتی شو»…

فاواپرس فاواپرس

مجموعه ارتش سری سعید ابوطالب به شبکه خانگی آمد

پخش سریال ارتش سری از پلتفرم فیلیمو آغاز شد.

فاواپرس فاواپرس