تصویر تبلیغ

سعید قدوسی‌نژاد

جای خالی کسب‌وکارها در طراحی سیستم‌های بالادستی

نظام بانکی و پرداختی ما پر از «سامانه» است. مدیرعامل پیشین شرکت…

سعید قدوسی‌نژاد سعید قدوسی‌نژاد