آرشیو برچسب

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۹فروردین با حضور سهامداران و نمایندگان قانونی شرکت خوارزمی تشکیل شد.

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟