آرشیو برچسب

عجایب

بچه‌های جنگل؛ کودکان عجیبی که توسط حیوانات بزرگ شدند

موضوعی که قصد داریم به آن بپردازیم، مقداری عجیب و دلهره آور است. بار‌ها و بار‌ها خبر‌هایی مبنی بر گم شدن بچه‌ها و یا ناپدید شدن آن‌ها را شنیده ایم. در برخی موارد، آن‌ها به درون جنگل‌ها راه می‌یابند و با شرایط ترسناکی بزرگ می‌شوند. این که با…

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟