برچسب: غلامرضا تختی

تصویری از آخرین دست نوشته غلامرضا تختی پیش از مرگش

روز Ûµ شهریور ماه مصادف است با سال‌روز تولد «جهان پهلوان تختی»…