آرشیو برچسب

قاچاق

سرقت تابلو مظفرالدین شاه از کاخ گلستان تایید شد

پرتره رنگ روغن مظفرالدین‌شاه با امضای کمال‌الملک ـ نقاش شهیر ایرانی ـ در سال ۲۰۰۰ میلادی، حدود ۲۲ سال پیش در حراجی کریستیز بریتانیا به قیمت ۴۴ هزار و ۶۵۰ پوندِ انگلیس فروخته شد. برخی پژوهشگران تاریخ، رد این تابلو را تا مجموعه الصباح کویت…

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟