تصویر تبلیغ

مصطفی طهماسبی

مصطفی طهماسبی، مدیرعامل شرکت سنباد شد

عصر روز شنبه، یکم مرداد، در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت…

فاواپرس فاواپرس