تصویر تبلیغ

نشر دیجیتال

صداوسیما ۳۷۰ مجوز برای رسانه‌های حوزه نشر دیجیتال صادر کرده است

پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما می‌گوید:صدا و سیما در تعامل با رسانه‌های…

فاواپرس فاواپرس