آرشیو برچسب

هلدینگ کیان

آیتول ۲۰ میلیارد از شرکت شناسا جذب سرمایه کرد

هلدینگ کیان (آیتول)، در مرحله نخست سرمایه‌پذیری، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان سرمایه نقدی از شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) جذب کرد که با توجه به عملکرد مجموعه این مبلغ تا ۳۰ میلیارد تومان قابل افزایش است.