آرشیو برچسب

پناهندگی

تقدیر نخست‌وزیر یونان از دانش‌آموز نابغه ایرانی

دانش‌آموزی ایرانی که سه سال پیش به یونان پناهنده شد، توانسته در مدت سه سال افزون بر یادگیری زبان در امتحانات پایانی دیپلم هم نمرات ممتازی کسب کند و وارد دانشگاه شود. نخست وزیر یونان با این جوان ایرانی دیدار کرده است.

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟