آرشیو برچسب

کانادا

آیا آمریکا موفق به محاکمه مدیر ارشد هواوی در خاک این کشور خواهد شد؟

دادستانی کانادا ادعای مطرح شده از سوی وکلای مدیرارشد مالی هواوی مبنی بر نقض قوانین بین‌الملل از سوی آمریکا علیه دختر بنیان‌گذار و مدیرعامل هواوی را سبک شدن این پرونده حقوقی دانست.

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟