تصویر تبلیغ

گوگل ترندز

آیا تماشاخونه از دور رقابت با VODها خارج می‌شود؟

داده‌های گوگل ترندز نشان می‌دهد، پلتفرم VOD تماشاخونه طی ماه‌های اخیر با…

فاواپرس فاواپرس

رابطه بین جست‌وجوی ایرانیان در گوگل و تلفات کرونا

بررسی یک مرکز پژوهشی از میزان جست‌وجوی ایرانی‌ها در گوگل درباره کرونا،…

فاواپرس فاواپرس