ال جی

درگاه ملی مجوزها

مجوز‌های کاغذی تا پایان سال باید الکترونیکی (شناسه یکتا) شوند

امیر سیاح رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور…

فاواپرس فاواپرس

گزارش وزارت اقتصاد از عملکرد یک‌ساله درگاه ملی مجوزها

یک سال از شروع فعالیت درگاه ملی مجوزها گذشته و در این…

فاواپرس فاواپرس

صندوق نوآوری رتبه اول را در درگاه ملی مجوزها دست آورد

صندوق نوآوری با صدور ۹ مجوز از میان ۲۵ درخواست رتبه اول…

فاواپرس فاواپرس

فقط مجوزهای صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزها برای بانک‌ها معتبر است

بانک‌ها از ارایه خدمات به کسب‌وکارهایی که خارج از درگاه ملی مجوزها…

فاواپرس فاواپرس

وزیر اقتصاد برای سومین بار از اجرای قانون درگاه ملی مجوزها خبر داد

وزیر اقتصاد، برای سومین بار در سال جاری، اجرای قانون درگاه ملی…

فاواپرس فاواپرس

دستگا‌ه‌ها تا آبان فرصت دارند به درگاه ملی مجوزها متصل شوند

مهلت یک‌ساله مجلس به دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها به…

فاواپرس فاواپرس