آرشیو برچسب

سیاست

سام رجبی کیست و چرا در بیمارستان روانی بستری شد؟

چند روز گذشته سام رجبی از طریق اکانت‌های مجازی‌اش اعلام می‌کند که ۱۴ روز گذشته او در بیمارستان روانی بستری بوده و در آنجا می‌فهمد که در طول این مدت از خودش غافل بود. اما این پرسش مطرح است که پلیس کالیفرنیا چرا سام رجبی را در بیمارستان روانی…

آیا ازدواج با مخالف سیاسی کار درستی است؟

آیا می توانید با کسی وارد رابطه شوید که دیدگاه های سیاسی کاملا متفاوتی دارد؟ همسرم تفکرات سیاسی کاملا متفاوتی از من دارد، آیا چنین رابطه ای سرانجام خوبی خواهد داشت؟ اصلا دلیلی وجود دارد که با کسی دارای تفکرات سیاسی کاملا متفاوت رابطه داشت؟