آرشیو برچسب

فضای کار اشتراکی

اعتبارسنجی شتاب‌دهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی در مرکز شتاب‌دهی نوآوری پارک فناوری پردیس

در یک سال گذشته، کیفیت بخشی به اجزای زیست بوم نوآوری در دستور کار معاونت علمی قرار گرفته است. مطابق مذاکرات صورت گرفته، مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس مسئولیت بررسی و اعتبار سنجی شتابدهنده ها و فضاهای کار اشتراکی را بر عهده گرفته…

مدیرعامل تیوان: مدیران فضاهای اشتراکی موجر نیستند

محمدرضا سبحان مدیرعامل باشگاه کارآفرینی تیوان معتقد است سازمان مالیاتی، صاحبان کسب و کارهای فضاهای کار اشتراکی را به چشم موجر می‌بیند و همین نگاه یک جانبه و نداشتن درک درست از این‌گونه کسب و کارها، هزینه‌های سنگینی را به آنها تحمیل کرده…