برچسب: وزیر بهداشت

موافق فعالیت‌ پلتفرم‌های سلامت هستیم

وزیر بهداشت تاکید کرد در فرایند توزیع دارو به Ø´Ú©Ù„ آنلاین، باید…

وزیر بهداشت: موج هفتم کرونا در کشور شروع شده است

وزیر بهداشت با بیان اینکه در شروع موج هفتم کرونا در کشور…

نظام پزشک خانواده با راه‌اندازی زیرساخت الکترونیکی اجرایی می‌شود

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان Ùˆ آموزش پزشکی در دفاع از برنامه‌های خود…