نتایج انتخابات شورای مرکزی هفتم نظام صنفی رایانه‌ای کشور مشخص شد

علی حکیم جوادی در این انتخاب توانست بیشترین رای شورای مرکزی نصر را به دست آورد.

فاواپرس: مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، صبح چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه با برگزاری انتخابات شورای مرکزی هفتم سازمان برگزار شد. علی حکیم جوادی در این انتخاب توانست با کسب ۳۶۲ رای جایگاه نخست را کسب کند.

نتایج این انتخابات که برای تعیین نمایندگان شرکت‌ها، فروشگاه‌ها، مشاوران و بازرسان برگزار شد ترکیب اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را مشخص می‌کند.

در این انتخاب در گروه شرکت‌ها علی حکیم‌جوادی با ۳۶۲ رای، محمد اطرج با ۳۵۶ رای و عیسی نجفی با ۳۵۳ رای حائز بیشترین تعداد آرا شدند. در گروه فروشگاه‌ها عباس رمدانی با ۳۵۷ رای و در گروه مشاوران عبدالوحید واحدی با ۳۴۲ رای بیشترین تعداد ارا را کسب کردند.

 

 

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.