مرور برچسب

آمریکا

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا کسپرسکی را به فهرست سیاه خود اضافه کرد

کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) جمعه اعلام کرد که محصولات امنیتی کسپرسکی ریسک غیرقابل قبولی را علیه امنیت ملی آمریکا به وجود می‌آورند. به همین خاطر، نام این شرکت به فهرست شرکت‌هایی اضافه شد که واجد شرایط دریافت سرمایه از FCC نیستند.