آرشیو برچسب

یارانه

هوش مصنوعی دولت ایران در تشخیص مصرف خانوارها چطور کار می‌کند؟

در حالی که روز گذشته یک نماینده مجلس به اشاره دولتی‌ها به استفاده از هوش مصنوعی دولت ایران در تشخیص مصرف خانوارها طعنه زده بود، اما به نظر می رسد این موضوع چندان هم دور از دسترس نیست.

برای هر پرسشی می‌توانید با ما گفت‌وگو کنید:  info@favapress.ir

پرسشی دارید؟