مرور

یادداشت

راهگشایی‌های خلاق شاد با نگاهی به حال و آینده

یکی از راهکارهای حل مسائل مزمن و دیرپای، ایجاد زاویه‌ای جدید برای نگریستن به مسأله و تغییر میدان و قواعد بازی است. امروز دانش و فناوری قادر است در بسیاری از مسائل، این زاویه جدید را ایجاد و بسیاری از قواعد و رویه‌های کهنه و فاقد کارایی و…

نگاه جهانی و حرکت مستمر؛ راه رشد و توسعه صنعت فاوا

سال جدید سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها معرفی شده تا شاهد رشد و توسعه اقتصادی در کشور باشیم. باید گفت که حدود ۲۸ هزار کتاب در سال‌های اخیر، در زمینه توسعه و رشد اقتصادی در جهان نوشته شده اما مهم‌ترین فرازی که تمامی این کتب به آن…

فرصت بی‌نظیر صادرات محصولات دیجیتال به شرط «مانع زدایی»

با اینکه طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای ورود کالا و خدمات دیجیتال ایرانی به بازارهای جهانی در کشور صورت گرفته است، اما هنوز بخش زیادی از تولیدات و خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به بازارهای صادراتی راهی ندارند. موضوعی که امروز در…

نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت‌های کارآفرینی

افزایش جمعیت در کشورهای در حال رشد، کاهش منابع و امکانات موجود در این کشورها و پیدایش نیازهای اجتماعی واقتصادی جدید همگی سبب توجه نهادها و مقامات مسئول در این کشورها به این نیازها و چاره اندیشی بنیادین یا مقطعی برای آنها شده است.